Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt 1

Príprava na projekt č. 1

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu o riešení určitej úlohy.

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

  • tému
  • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
  • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 1

  1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštráciu niektorej z vlastnosti kvapalín alebo plynov.
  2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym smerom.
  3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť model technického zariadenia, v ktorom sa využívajú tekutiny

 

 

Obrázok

 

Projekt č 1. -výstupy za jednotlivé školské roky (video a foto)

Videa a výstupy z prijektu č. 1- školský rok 2014/2015.

Ako funguje dýchanie človeka.

 

Obrázok

Obrázok

 

Školský rok 2011/2012

Experiment so spojnymi nadobami

Model hydraulickeho zdvihaku v autoservise

Prenos tlaku v kvapaline

Experiment vo flasi s balonom

Delitelnost plynov

Prelievanie vody pod vyplyvom podtlaku

Model hydraulickeho zdvihaku

šk. rok 2012/2013

Model hydraulickeho autozdvihaku

Model hydraulického výťahu

 

 

Obrázok

Obrázok

 

Náhľad fotografií zo zložky Projekt c. 1