Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt 2

Príprava na projekt č. 2

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu formou prezentácie pred spolužiakmi o riešení určitej úlohy (zadania).

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 2

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
 2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou.
 3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou.

 

Podmienky súťaže:

 • spôsob prezentácie projektu pred spolužiakmi (,ukážka,slovný prejav, nákresy, schémy, opis zvolenej jednotky a značky a pod.)
 • nápaditosť, dômyselnosť a využitie vlastnej fantázie pri zostrojení meradla
 • originalita pri vymyslení vlastnej jednotky merania veličiny
 • funkčnosť meradla
 • realizácia projektu v tíme alebo individuálne

 

Vyhodnotenie

 • formou známky, pochvaly a sladkej odmeny :-)

 

Výstupy z projektu č. 2

Klikom na obrázok si pozri fotogalériu k projektu.

 proj1.jpg

 

20130405_075041.jpg

 

20130405_075900.jpg

 

 

Obrázok

 

 

160320121223.jpg

 

 

Videa z projektu

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Projekt č.2