Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt 3

Príprava na projekt č. 3

Účelom projektu je vypracovať vlastnú predstavu formou prezentácie pred spolužiakmi o riešení určitej úlohy (zadania).

Cieľom školského projektu je získanie skúseností a overenie vedomostí z učebných látok, ktoré boli žiakmi osvojené na vyučovaní.

Zadanie projektu musí obsahovať:

 • tému
 • podmienky súťaže pre vyhodnotenie
 • vyhodnotenie

 

Témy k projektu č. 3

Vytvoriť zariadenie potápajúce sa a plávajúce vo vode.

 1. Navrhnúť,zostrojiť a predviesť model ponorky
 2. Navrhnúť,zostrojiť a predviesť model potápača

 

Podmienky súťaže:

 • spôsob prezentácie projektu pred spolužiakmi (,ukážka,slovný prejav, nákresy, schémy, opis zvolenej jednotky a značky a pod.)
 • nápaditosť, dômyselnosť a využitie vlastnej fantázie pri zostrojení experimentu
 • originalita
 • funkčnosť
 • realizácia projektu v tíme alebo individuálne

 

Vyhodnotenie

 • formou známky a pochvaly a sladkej odmeny :-)

 

 

Výstupy z projektu